Liên kết website
Đường dây nóng

Hotline : 0903 457 478

 

Thông tin cần biết

Tin tức - sự kiện

Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

Pic 1 Thông báo phát hảnh cổ phiếu ra công chúng
( 8/7/2012 )  


(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 25/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 4/07/2012)

Pic 1 Tờ trình đại hội cổ đông (15/05/2012)

Về việc xin ý kiến bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký tập trung chứng khoán và thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường có tổ chức.