Thành tích - chứng nhận

Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

Qua một chặng đường dài phát triển, Công ty cổ phần tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên đã đạt được một số thành tích như sau :

 

Giải quả cầu vàng
2004
Giải cúp sen vàng
2004
Hàng Việt Nam chất lượng cao 2008
Huân chương lao động hạng Nhì 2005 Huân chương lao động hạng Nhất 2010 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn
ISO 9001 -2008

Ngoài ra, công ty còn đạt được nhiều bằng khen, huân huy chương khác :

• Huy chương vàng gạch CaoAlumin - Hội chợ hàng công nghiệp Việt Nam năm 2004.

• Cờ thi đua của bộ LĐTBXH năm 2005; của bộ Công an năm 2008.

• Bằng khen của bộ LĐTBXH, Bảo hiểm Việt Nam, bộ Tài chính, UBND tỉnh Thái nguyên trong nhiều năm...

• Riêng cá nhân đồng chí Bí thứ Đảng ủy, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty Lê Văn Bình được tặng thưởng : 02 bằng khen của UBND tỉnh Thái nguyên; 01 bằng khen của bộ Lao động thương binh xã hội năm 2005; 01 bằng khen của Tỉnh ủy tỉnh Thái nguyên ; 01 bằng khen của Bộ lao động thương binh xã hội năm 2008; bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2009...