Vữa xây chịu lửa


Vữa xây chịu lửa gồm : Vữa Sa mốt, vữa Cao nhôm, vữa MgO, Vữa Axit


Mã sản phẩm : VC39


Sử dụng :


• Bột vữa chịu lửa được ứng dụng để xây các loại gạch chịu lửa trong các lò công nghiệp.


• Bột vữa chịu lửa Sa mốt để xây tương ứng với gạch Sa mốt.


• Bột vữa chịu lửa Cao nhôm để xây tương ứng với gạch cao nhôm.


• Bột vữa chịu lửa Ma nhê để xây tương ứng với gạch Ma nhê.


• Bột vữa chịu axit để xây tương ứng với gạch chịu Axit.


Giá bán :  tải về

 

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật vữa xây chịu lửa
Tiêu chuẩn ĐVT Giới hạn Vữa chịu lửa
      Sa mốt B Sa mốt A Cao nhôm MgO
Hàm lượng MgO % > - - - - 90
Hàm lượng AL2O3 % - 28-34 36-45 46-64 65-85 -
Độ chịu lửa Độ > 1.630 1.710 1.740 1.780 1.790
Cỡ hạt qua sàng 0,125mm % - > 95 > 95 > 95 > 95 > 95
Độ ẩm % < 5 5 2 2 4

 

Các sản phẩm khác