Sạn chịu lửa


Mã sản phẩm : VC39


Sử dụng :


• Sạn chịu lửa bao gồm : Sạn Sa môt A, Sa mốt B, Sạn cao nhôm, Sạn silic, Sạn MgO.


• Được sử dụng đầm đáy, tường và nóc các thiết bị, lò nung chịu nhiệt độ > 1250 độ C.


Giá bán :  tải về


 

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật Sạn chịu lửa
Tiêu chuẩn ĐVT Giới hạn Sạn chịu lửa
      Sa mốt B Sa mốt A Cao nhôm MgO
Hàm lượng MgO % > - - - 90
Hàm lượng AL2O3 % - 28-34 36-45 48-85 -
Độ chịu lửa Độ C > 1.630 1.710 1.750 1.790
Cỡ hạt mm - 0-5 0-5 0-5 0-5
Độ ẩm % < 3 3 2 2

 

Các sản phẩm khác