Gạch chịu Axit


Mã sản phẩm : VC58


Sử dụng :


• Gạch chịu axit có đặc tính độ hút nước rất thấp ( độ xốp thấp ), cường độ cao, độ chịu lửa >1580 độ C. Do đó được sử dụng xây lót trong các thùng, bể khuấy chứa axit chủng luyện ở nhiệt độ cao. Được sử dụng chủ yếu trong công nghệ kẽm điện phân, công nghệ nhiệt điện...


Giá bán :  tải về

 

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật gạch chịu Axit
Tiêu chuẩn Đơn vị tính Giới hạn Gạch chịu Axit
Thành phần hóa học      
AL2O3 % < 18
SiO2 % > 70
Fe2O3 % < 1
Tính chất cơ lý      
Khối lượng thể tích g/cm3 > 2,2
Độ xốp % < 6
Cường độ nén nguội MPa > 100
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/m2 Độ C > 1.250
Độ co khi nung trong 2h ở (...độ C) % > 97
Đô chịu lửa Độ C > -

 

Các sản phẩm khác