Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU CHỊU LỬA THÁI NGUYÊN

Địa chỉ : Phường Cam Giá - Tp.Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại : 0280 3832 043

Fax : 0280 834 428

Mã số thuế : 4600346712

Tài khoản : 102010000442798 tại Ngân hàng công thương Lưu Xá - tỉnh Thái Nguyên

Loại hình công ty : Công ty cổ phần.

Chủ tịch HĐQT : Ông Lê Văn Bình

Trưởng ban kiểm soát : Ông Hoàng Văn Nghệ

Quyết định thành lập : Công ty Cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên mà tiền thân là Công ty Cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 158/2003/QĐ – BCN ngày 02 tháng 10 năm 2003 của bộ trưởng bộ công nghiệp. Đăng ký kinh doanh : Số 1703000073 do sở kế hoạch đầu tư Thái Nguyên câp ngày 24 tháng 12 năm 2003.


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY :

Ngày 01/06/1959 khu liên hợp luyện kim Gang Thép Thái Nguyên được khởi công xây dựng. Khu liên hợp bao gồm các hạng mục của công ty Cổ phần tập đoàn Vật liệu chịu lửa hiện nay.

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên đến ngày 23/10/1961 Nhà máy Vật liệu chịu lửa được thành lập. Gần một năm sau vào 09h sáng ngày 20/07/1965 những sản phẩm vật liệu chịu lửa đầu tiên đã được ra lò. Ngày 20/07 đã trở thành ngày truyền thống của đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà máy.

Đến năm 1977 khi nguồn than mỡ nung VLCL nhập từ Trung Quốc bị cắt giảm. Nhà máy đã nghiên cứu thành công việc dùng 100% than trong nước vào nung VLCL. Thành công này đã mở ra một triển vọng mới cho sự nghiệp phát triển của công ty nói riêng và Gang Thép nói chung.

Ngày 02/10/2003 Bộ trưởng Bộ công nghiệp có quyết định số 158/2003/QĐ-BCN về việc chuyển nhà máy vật liệu chịu lửa thuộc công ty Gang Thép Thái Nguyên thành Công ty Cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên.

Đảng bộ nhà máy đã tập trung lãnh đạo vận động 100% cán bộ Đảng viên và công nhân viên chức tham gia mua hết cổ phần ưu đãi. Kết quả chỉ sau một tuần lễ từ 05/11 đến 12/11 nhà máy đã hoàn thành kế hoạch bán cổ phần cho công nhân viên chức.

Từ ngày 18 – 19 /12/2003 được sự chỉ đạo của ban thường vụ Đảng uỷ, Tổng giám đốc công ty và sự tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt của các phòng ban chức năng công ty Gang Thép Thái Nguyên nhà máy đã tổ chức đại hội cổ đông thông qua điều lệ công ty cổ phần. Bầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát để thành lập công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên.

Ngày 01/01/2004 Công ty Cổ phần Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty cổ phần.

Ngày 16/10/2009 Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái nguyên đổi tên thành Công ty cổ phần tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái nguyên.