Các sản phẩm gạch xây dựng


Gạch Block

 

* Kích thước : Theo bản vẽ .

* Trọng lượng :

* Độ sai lệch kích thước :

* Cường độ chịu nén :

* Cường độ chịu uốn :

* Độ hút nước :

 

Gạch đặc

 

* Kích thước : 180 x 80 x 45

* Trọng lượng : 2,2 kg.

* Độ sai lệch kích thước : 1%.

* Cường độ chịu nén : >15 Mpa.

* Cường độ chịu uốn : >5 Mpa.

* Độ hút nước : 1-3% .

Gạch 2 lỗ

 

* Kích thước : 180 x 80 x 45

* Trọng lượng : 1.8 kg

* Độ sai lệch kích thước : 1%

* Cường độ chịu nén : > 12.5 MPa

* Cường độ chịu uốn : > 4 MPa

* Độ hút nước : 6 – 9 %

Gạch 4 lỗ

 

*Kích thước(mm): 180 x 80 x 80

* Trọng lượng : 1.4 kg

* Độ sai lệch kích thước : 1%

* Cường độ chịu nén : > 7 MPa

* Cường độ chịu uốn : > 2.5 MPa

* Độ hút nước : < 14%

Gạch 6 lỗ

 

*Kích thước(mm): 220 x 150 x 105

* Trọng lượng : 1.8 kg

* Độ sai lệch kích thước : 1%

* Cường độ chịu nén : > 5 MPa

* Cường độ chịu uốn : > 2.4 MPa

* Độ hút nước : 8-10%