Các sản phẩm gạch MgO-C

 


• Gạch chịu lửa Manhedi cacbon được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện kim và thủy tinh.

• Căn cứ vào tính chất vật lý, hóa học và độ chịu nhiệt của các sản phẩm gạch MgO-C chia thành các loại : MT10, MT14, MT18

• Một số sản phẩm gạch MgO-C :

Gạch MgO1 Gạch MgO2
Gạch MgO3 Gạch MgO4