Các sản phẩm gạch xốp cách nhiệt


Mã sản phẩm : VC41


Sử dụng :


• Gạch xốp cách nhiệt được xây lót trong các lò công nghiệp có mục đích làm giảm tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh, vừa chịu được nhiệt độ cao.


Do vậy, gạch xốp cách nhiệt được sử dụng rộng rãi để xây lót lớp ngoài cùng của các lò nung Tuynel, gốm sứ, gạch đỏ, vật liệu chịu lửa, lò cán thép, các tháp trao đổi nhiệt, lò nung thủy tinh...


Giá bán :  tải về

 

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật gạch xốp cách nhiệt
Tiêu chuẩn ĐVT Giới hạn Xốp nhẹ
Y<0,9
Xốp nhẹ
Y<1,1
Xốp nhẹ
Y<1,4
Canxium
silicat
Thành phần hóa học            
AL2O3 % - 32 50 80 <=1
SiO2 % < 63 45 15 >50
Fe2O3 % >       0,5
CaO % >       35
Tính chất cơ lý            
Khối lượng thể tích g/cm3 > 0,6-0,9 0,8-1,1 1,1-1,4 < 0,4
Độ xốp % < 65 63 60  
Cường độ nén nguội MPa > 50 55 60  
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/m2 Độ C > - - -  
Độ co khi nung trong 2h ở (...độ C) % < 0,7
(1.300)
0,7
(1.450)
0,7
(1.650)
 
Độ chịu lửa Độ C > 1.580 1.650 1.750  
Hệ số dẫn nhiệt   < 0,22 0,3 0,45 0,17

 

Các sản phẩm khác