Gạch chịu lửa MgO - Spinel


Mã sản phẩm : VC35


Sử dụng :


• Gạch Manhê - Spinel ứng dụng chủ yếu để xây lót phần zôn nung của lò quay xi măng.


• Gạch Spinel được ứng dụng xây lót trong lò luyện thép.


Giá bán :  tải về

 

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật gạch chịu lửa MgO-Spinel
Tiêu chuẩn Đơn vị Giới hạn MAS-1 MAS-2
Thành phần hóa học     15A 10A
MgO % > 85 87
AL2O3 % < 9-13 6-9
Tính chất cơ lý        
Khối lượng thể tích g/cm3 > 2,9 2,8
Độ xốp % < 18 18
Cường độ nén nguội MPa > 50 45
Nhiệt độ biến dạng dưới
trọng tải 2kg/cm2
Độ C > 1.700 1.700
Độ chịu lửa Độ C > 1.800 1.800

 

Các sản phẩm khác