Liên kết website
Đường dây nóng

Hotline : 0903 457 478

 

Thông tin cần biết

Tin tức - sự kiện

Công ty cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên .

 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 25/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/07/2012)

1- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

2- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

3- Điện thoại : (84-2803) 832 043 Fax: (84-2803) 834 428

4- Tổ chức tư vấn phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội

5- Cổ phiếu phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Vật liệu Chịu lửa Thái Nguyên

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đăng ký phát hành : 870.872 cổ phiếu

- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 4 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách được mua thêm 1 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

6- Khối lượng vốn cần huy động: 8.708.720.000 đồng

7- Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn đối ứng cho dự án nhà máy sản xuất gạch kiềm tính Hà nam.

8- Giá chào bán: Mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên áp dụng cho 870.872 cổ phần phát hành thêm huy động vốn được Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định là 10.000 đồng/cổ phần.

9- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/07/2012.

10- Thời hạn nhận đăng ký mua, chốt quyền mua cổ phiếu và nộp tiền : Từ ngày 20/07/2012 đến ngày 07/10/2012 .

11- Thời hạn nhận chuyển nhượng quyền mua và chốt quyền chuyển nhượng mua cổ phiếu: Từ ngày 20/07/2012 đến ngày 07/10/2012.

12- Thời gian từ ngày 08/10/2012 đến ngày 17/10/2012 Công ty cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên tổng hợp số liệu và làm báo cáo gửi UBCKNN.

13- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Cổ đông đăng ký chuyển nhượng quyền, thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên .

- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

14- Điện thoại: (84-2803) 832 043 Fax: (84-2803) 834 428

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội

Số 18 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62626999 Fax: (84-4) 62782688

15- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tài khoản 39010000019452 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên.

• Tải bản thông báo chi tiết tại đây.

 

Các tin khác

• Tờ trình đại hội cổ đông ( 15/05/2012).


• Công ty CP Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất


• Công ty CP tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên: Bước chuyển mình mạnh mẽ.