Chuyển giao công nghệ

Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

Một số công trình tiêu biểu :

• Nhà máy xi măng Tam điệp .

• Nhà máy xi măng Hạ Long .

• Công ty Môi trường đô thị .

• Nhà máy xi măng Hướng Dương .

• Công ty xi măng Bỉm Sơn .