Các sản phẩm gạch MgO-C


Mã sản phẩm : VC15


Sử dụng :


• Gạch chịu lửa Manhedi cacbon được sử dụng rộng rãi trong nghành luyện kim. Cụ thể chúng được dùng cho các lò sau :


• Lò hồ quang điện ( E.A.F - Electric arc Furnace).


• Các loại lò chuyển thổi oxy.


• Lò tinh luyện lần hai ( L.F- Ladle Furnace. Thép được tinh luyện trong lò điện hoặc lò chuyển sẽ được tiếp tục tinh luyện lần hai .


• Các bộ phận của một số lò như các tuye, lỗ thoát trên của công nghệ nấu rót cán thép liên tục.


Giá bán :  tải về

 

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật gạch chịu lửa MgO-C
Loại gạch Giới hạn MT10 MT14 MT18
A B C A B C A B C
Hàm lượng MgO % > 80 78 76 74 74 74 72 72 72
Hàm lượng C % > 10 10 10 14 14 14 18 18 18
Độ xốp biểu kiến % < 4 5 6 4 5 6 3 4 5
Khối lượng thể tích g/cm3 > 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 2,7
Cường độ chịu nén ở t thường (MPa) > 40 35 30 40 35 25 40 35 25
Cường độ chịu uốn dẻo ở 1.450 độ C > 6 5 4 12 8 5 10 7 4

 

Các sản phẩm khác