Các sản phẩm bê tông chịu nhiệt


• Phạm vi ứng dụng của bê tông chịu nhiệt rất rộng và đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp.

• Bê tông chịu nhiệt được sử dụng rộng rãi thay thế gạch Sa mốt và gạch cao nhôm trong các thiết bị nhiệt khó thi công.

• Căn cứ vào thành phần cao nhôm và độ chịu nhiệt, chia Bê tông chịu nhiệt thành các loại : CA13, CA14, CA15, CA16, CA17, CA18, CA15 SiC-30.

Một số sản phẩm chính :

Bê tông CA12 Bê tông CA13 Bê tông CA14 Bê tông CA15
Bê tông CA16 Bê tông CA17 Bê tông CA18 Bê tông AL2O3-SiC30