Bảo trì - sửa chữa

Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

• Chúng tôi nhận cung cấp các loại hợp đồng dịch vụ bảo dưỡng vật liệu chịu lửa cho các ngành công nghiệp, gồm:

- Hợp đồng một lần .

- Hợp đồng thường nhật.

- Hợp đồng hàng năm.

- Hợp đồng dài hạn.

- Đội ngũ thi công dự án của chúng tôi bao gồm những người đã được chọn lựa kỹ có kinh nghiệm, kiến thức và được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn...