Liên kết website
Đường dây nóng

Hotline : 0903 457 478

 

Thông tin cần biết

Bảng giá bán

Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái nguyên áp dụng 1 giá bán các sản phẩm trên địa bàn cả nước . Giá dưới đây là giá bán tại kho công ty trên phương tiện vận chuyển của bên mua .

Để xem được tài liệu dưới thì cần phải có chương trình đọc PDF. Nếu bạn chưa có, Click vào đây để tải về phiên bản của phần mềm miễn phí này để xem và in ra các tài liệu PDF của FOXIT READER.

 

STT Địa điểm Thời gian Tải về
 1 Giá bán tại kho công ty   06/05/2011    
 2 Giá bán tại kho công ty   10/06/2012