Các sản phẩm gạch Sa mốt


Mã sản phẩm : VC05


Sử dụng :


Gạch chịu lửa Sa mốt được sử dụng rộng rãi xây lót các lò công nghiệp trông công nghệ Xi măng, Gốm sứ, luyện kim, thủy tinh, lò đốt rác...


Trong công nghệ Xi măng: được sử dụng xây lót trong các tháp trao đổi nhiệt, ống gió, zôn phân hủy của lò quay xi măng, canxiner, ống khói...


Trong công nghệ gốm sứ : Được xây lót trong lò nung, Tuynel nung gạch đỏ, gốm sứ, vật liệu chịu lửa, xây lót trong hầm sấy, ống khói, xây xe goòng của các lò nung gạch đỏ, vật liệu chịu lửa, bao nung...


Trong công nghệ luyện kim : Được xây lót trong lò cán, dùng làm gạch đúc rót, xây thùng nước gang.


Trong công nghệ khác : Được xây lót lớp bên trong với các lò nung chịu nhiệt độ cao > 1500 độ. Được xây lót trực tiếp với các lò nung có nhiệt độ < 1300 độ.

Giá bán :  tải về

 

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật gạch chịu lửa Sa mốt
Tiêu chuẩn ĐVT Giới hạn Samốt B Samốt A Samốt A
Thành phần hóa học          
AL2O3 % - 30-35 36-38 38-45
SiO2 % < 60 55 50
Fe2O3 % < 2,5 2,5 2,5
CaO % >      
Tính chất cơ lý          
Khối lượng thể tích g/cm3 > 1,9 2,0 2,1
Độ xốp % < 23 22 22
Cường độ nén nguội MPa > 35 40 45
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/m2 Độ C > 1.300 1.350 1.400
Độ co khi nung trong 2h ở (...độ C) % < 0,7
(1300)
0,7
(1300)
0,6
(1400)
Độ chịu lửa Độ C > 1.690 1.710 1.730

 

Các sản phẩm khác